Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An năm 2022

72.25.01 Vị trí huyện Tân Thạnh

VỊ TRÍ:

Huyện Tân Thạnh nằm ở phía tây tỉnh Long An cách TP. Tân An 45km theo hướng QL62 và cách trung tâm TP. HCM 82km theo QL N2. Huyện có vị trí địa lý:

 • Phía Đông Bắc giáp huyện Thạnh Hóa
 • Phía Đông Nam giáp huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
 • Phía Tây Nam giáp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 • Phía Tây Bắc giáp huyện Tân Hưng
 • Phía Nam giáp huyện Cái Bè và Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 • Phía Tây Bắc giáp với TX. Kiến Tường
 • Phía Đông Bắc giáp với huyện Mộc Hóa

Bản đồ huyện Tân Thạnh

Huyện Tân Thạnh có diện tích tự nhiên 422,85km2, dân số năm 2019 là 77.537 người. Về hành chính, huyện Tân Thạnh được chia thành 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm:

 • Thị trấn Tân Thạnh
 • Xã Bắc Hòa
 • Xã Hậu Thạnh Đông
 • Xã Hậu Thạnh Tây
 • Xã Kiến Bình
 • Xã Nhơn Hòa
 • Xã Nhơn Hòa Lập
 • Xã Nhơn Ninh
 • Xã Tân Bình
 • Xã Tân Hòa
 • Xã Tân Lập
 • Xã Tân Ninh
 • Xã Tân Thành

GIAO THÔNG:

Các tuyến đường trọng điểm đi qua huyện Tân Thành gồm có:

 • QL 62: Kiến Tường – Tân An
 • QL N2: Bình Phước (Chơn Thành) – Long An – Đồng Tháp – An Giang – Kiên Giang
 • Đường Hồ Chí Minh (quy hoạch): là 1 trong 4 tuyến đường giao thông huyết mạch chạy từ Bắc vào Nam
 • ĐT 837: Tràm Chim – Tân Thạnh
 • ĐT 819: Tân Hưng – Mộc Hóa
 • ĐT 829: Tân Thạnh – Cai Lậy

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TÂN THẠNH THEO TỪNG XÃ

#1 Thị trấn Tân Thạnh

Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Tân Thạnh

#2 Xã Bắc Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Hòa

#3 Xã Hậu Thạnh Đông

Quy hoạch sử dụng đất xã Hậu Thạnh Đông

Quy hoạch sử dụng đất xã Hậu Thạnh Đông

#4 Xã Hậu Thạnh Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Hậu Thạnh Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Hậu Thạnh Tây

#5 Xã Kiến Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Kiến Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Kiến Bình

#6 Xã Nhơn Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Hòa

#7 Xã Nhơn Hòa Lập

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Hòa Lập

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Hòa Lập

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Hòa Lập

#8 Xã Nhơn Ninh

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Ninh

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Ninh

#9 Xã Tân Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Bình

#10 Xã Tân Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hòa

#11 Xã Tân Lập

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Lập

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Lập

#12 Xã Tân Ninh

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Ninh

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Ninh

#13 Xã Tân Thành

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thành

Nguồn tham khảo: https://vamcodong.vn/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-tan-thanh

Leave a comment

Your email address will not be published.