Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An năm 2022

72.27.01 Vị trí huyện Vĩnh Hưng

VỊ TRÍ:

Huyện Vĩnh Hưng nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Long An, có đường biên giới dài 45,62km với Campuchia. Cách TP. Tân An 90km về phía Đông Nam theo hướng QL 62 và cách TP. HCM 130km về phía Đông Bắc theo hướng QL N2. Huyện có vị trí địa lý:

 • Phía Đông và phía Bắc giáp Campuchia
 • Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Tân Hưng
 • Phía Đông Nam giáp TX. Kiến Tường

Bản đồ huyện Vĩnh Hưng

Huyện Vĩnh Hưng có diện tích tự nhiên 384,52km2, dân số năm 2019 là 50.074 người. Về hành chính, huyện Vĩnh Hưng có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm:

 • Thị trấn Vĩnh Hưng
 • Xã Hưng Điền A
 • Xã Khánh Hưng
 • Xã Thái Bình Trung
 • Xã Thái Trị
 • Xã Tuyên Bình
 • Xã Tuyên Bình Tây
 • Xã Vĩnh Bình
 • Xã Vĩnh Thuận
 • Xã Vĩnh Trị

GIAO THÔNG:

 • QL N1 (quy hoạch): Long An (Đông Thành, Đức Hòa) – Đồng Tháp – An Giang – Kiên Giang.
 • ĐT 831: TT. Tân Hưng – TT. Vĩnh Hưng
 • ĐT 820: Đường tuần tra biên giới – Vĩnh Hưng – Tân Hưng – Tân Hồng (Đồng Tháp)
 • ĐT 831B: TT. Vĩnh Hưng – Cửa khẩu Cả Trốt
 • Đường Long Khốt: TT. Vĩnh Hưng – Cửa khẩu Long Khốt

 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĨNH HƯNG THEO TỪNG XÃ

#1 Thị trấn Vĩnh Hưng

Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Vĩnh Hưng

#2 Xã Hưng Điền A

Quy hoạch sử dụng đất xã Hưng Điền A

#3 Xã Khánh Hưng

Quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Hưng

#4 Xã Thái Bình Trung

Quy hoạch sử dụng đất xã Thái Bình Trung

Quy hoạch sử dụng đất xã Thái Bình Trung

Quy hoạch sử dụng đất xã Thái Bình Trung

#5 Xã Thái Trị

Quy hoạch sử dụng đất xã Thái Trị

Quy hoạch sử dụng đất xã Thái Trị

Quy hoạch sử dụng đất xã Thái Trị

#6 Xã Tuyên Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Tuyên Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Tuyên Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Tuyên Bình

#7 Xã Tuyên Bình Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Tuyên Bình Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Tuyên Bình Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Tuyên Bình Tây

#8 Xã Vĩnh Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Bình

#9 Xã Vĩnh Thuận

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Thuận

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Thuận

#10 Xã Vĩnh Trị

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Trị

Nguồn tham khảo: https://vamcodong.vn/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-vinh-hung

Leave a comment

Your email address will not be published.